Home » Uncategorized » Redovna izvještajna Skupština Radiokluba “Osijek”

Redovna izvještajna Skupština Radiokluba “Osijek”

Redovna izvještajna Skupština Radiokluba “Osijek” održat će se 17.06.2021. u 18:00 sati u velikoj dvorani u Domu tehnike Osijek sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izbor radnih tijela
  a) Radno predsjedništvo
  b) Verifikacijsko povjerenstvo
  c) Zapisničar i ovjerovitelji zapisnika
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 3. Izvješća za proteklo razdoblje
  a) O radu kluba
  b) Financijsko izvješće
  c) Izvješće Nadzornog odbora
 4. Rad kluba za sljedeće razdoblje
 5. Razno – pitanja i prijedlozi

Tajnik kluba:
Vladimir Vujnić, 9A6BQL

Predsjednik kluba:
Marijan Rečić, 9A2C


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Propagacije: