Home » Postavljanje antena

Postavljanje antena

Prve povoljne vremenske uvjete članovi kluba iskoristili su za postavljanje antena za VHF i UHF opsege. Za 2-metarski opseg postavljene su dvije 17 el. TONNA antene, a za 70 cm postavljena je 21 el. Yagi antena. Antene će se koristiti za sudjelovanje na 9A activity kontestima, kao i za rad sa mladim članovima kluba. Kako je izgledalo postavljanje možete vidjeti iz fotografija ….

  

  

  

 

 

Propagacije: