Home » Radovi na Banovom brdu

Radovi na Banovom brdu

Od 1.08. do 1.09. 2018. članovi radiokluba obavljali su radove na natjecateljskoj lokaciji na Banovom brdu kako bi se prostorije i oprema što prije stavili u funkciju za sudjelovanje u natjecanjima.

Postavljene su nove antene za 2m opseg ( 4x Tonna 18 el.), repariran je rotator, te je obnovljen dio elektroinstalacije.

Propagacije: